• Oferta de formare

    logo-ccd-1

    Misiunea Casei Corpului Didactic Tulcea este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. De aproape 50 de ani, C.C.D. Tulcea se dezvoltă ca centru de resurse, inovație și dezvoltare profesională, într-un context european orientat spre educație și învățare pe tot parcursul vieții, având ca beneficiari personalul de conducere, îndrumare și control, personalul didactic și didactic auxiliar.

     

    Cursuri