Programul de formare răspunde prioritar nevoii de formare continuă identificată la profesorii care predau limba rusă maternă, religia ortodoxă de rit vechi, istoria și tradițiile rușilor lipoveni, în unități de învățământ din județul Tulcea și din alte zone ale țării. Constituie un suport și pentru alte cadre didactice, care predau la clasele în care sunt integrați elevi și preșcolari refugiați din Ucraina, parte dintre ei vorbitori și de limbă rusă.

Prin conținuturile abordate, cursul dezvoltă competențe specifice predării disciplinei limba rusă maternă, continuându-se astfel formarea pentru acest segment de grup țintă, începută anterior, prin furnizarea altor două programe incluse în Oferta de formare pentru anul 2022-2023, avizată prin adresa M.E./D.G.M.R.U.R.S. nr. 32565/14.10.2022.

Programul de formare va fi organizat în baza Acordului de parteneriat nr.853/26.09.2022, încheiat între Asociația ”Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR)” și Casa Corpului Didactic Tulcea.