Programul de formare reprezintă una dintre recomandările cuprinse în Raportul de cercetare realizat de Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, la solicitarea Ministerului Educației,
cu privire la neparticiparea elevilor la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII - a. Vizează dezvoltarea competențelor în aria evaluării și dezvoltării unor planuri individuale de intervenție fundamentate pe rezultatele acestor evaluări, cu accent
pe competențe de management al grupurilor de elevi, managementul cazurilor elevilor aflați în situații de risc și adaptare curriculară, promovarea unor exemple de bune practici în prevenirea neparticipării la EN VIII, multiplicarea oportunităților de pregătire suplimentară și/sau remedială oferite de școală pentru recuperarea decalajelor în învățare a elevilor.
Cursul are ca scop creșterea calității activităților educaționale, îmbunătățirea participării și a rezultatelor la EN VIII în anul școlar 2023 - 2024.