Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile: 10

Locație: online

Formatori: Conf. Univ. Dr. Petre Raluca, Prof. Ranciu Mioara, Prof. Suciu Maria, Prof. Bumbac Carmen, Prof. Cherciu Cristina, Informatician Ivan Mara

Scopul programului de formare

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru  implementarea programului A doua șansă în unitățile școlare.     

 Competențe vizate:

- Competențe de aplicare a metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor cadru și a programelor pe discipline ADȘ;

- Competențe de proiectare, predare- învățare-evaluare a conținuturilor învățării, cu respectarea metodologiei și a programelor pe discipline ADȘ;

- Competențe de proiectare și desfășurare a activităților utilizând strategii interactive, care promovează un învățământ incluziv;

- Competențe de utilizare a instrumentelor TIC la disciplinele din programul ADȘ și abordarea interdisciplinară a conținuturilor învățării