Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile: 10

Locație: online

Formatori: Conf. Univ. Dr. Petre Raluca, Prof. Popișcă Lucica, Prof. Bumbac Carmen, Prof. Cherciu Cristina, Prof. Stoica Gabriel

Scopul programului de formare

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de a aplica strategii și instrumente în implementarea unor practici incluzive, de combatere a fenomenului discriminării și a comportamentelor discriminatorii,  în scopul construirii unei școli incluzive, deschise și adaptate nevoilor tuturor elevilor, părinților și comunității locale.

Programul de formare își propune să determine și schimbări  în comportamentul și atitudinile cadrelor didactice, contribuind prin transferul de cunoștințe, abilități și practici specifice la construirea școlii incluzive.