Programul de formare oferă contabililor oportunitatea de a-și perfecționa abilitățile de evidență a documentelor justificative, situațiile și forma în care acestea se supun aprobării conducătorului unității de învățământ, precum și condițiile de legalitate pe care trebuie să le îndeplinească documentele pentru a putea fi înregistrate în evidențele contabile. Cursul permite conștientizarea implicării și răspunderea asupra evidenței tuturor documentelor ce generează drepturi și obligații de natură fiscală, patrimonială, financiară.
Caracterul practic-aplicativ al cursului facilitează participanților să conștientizeze răspunderea asupra tuturor operațiunilor contabile înregistrate și să aplice un management financiar corelat cu legislația specifică în vigoare.
Cursul acoperă nevoia de formare identificată la nivelul unităților de învățământ ca urmare a misiunilor de audit, desfășurate de compartimentul audit din I.S.J. Tulcea, comunicată către C.C.D. Tulcea prin adresa nr. 13187/14.10.2022.