Cursul facilitează cunoașterea prevederilor legale care stau la baza elaborării documentelor și prelucrarea datelor/informațiilor de către secretarul unei unități de învățământ.

Programul de formare are un caracter practic-aplicativ dezvoltând cursanților abilități de realizare în termeni de corectitudine și eficiență a operațiunilor specifice compartimentului secretariat.

Cursul acoperă nevoia de formare identificată la nivelul unităților de învățământ ca urmare a misiunilor de audit, desfășurate de compartimentul audit din I.S.J. Tulcea, comunicată către C.C.D. Tulcea prin adresa nr. 13187/14.10.2022.