Curriculum pentru învățământ primar vizează dezvoltarea competențelor cheie care
determină profilul de formare a elevului. Programul de formare aduce în dezbatere
curriculumul și răspunde nevoii de informare/formare a învățătorilor privind
problemele actuale legate de proiectarea activității didactice, interdisciplinaritate,
proiectare integrată și proiectare tematică, metode alternative de evaluare. Prin
realizarea unui parteneriat învățător-elev, activitatea didactică se reconturează
permanent, aducând cu sine noi provocări și implicit necesitatea formării și dezvoltării
profesionale continue a cadrelor didactice.