Programul de formare ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” facilitează accesul cadrelor didactice în spațiul european al învățării și formării pe tot parcursul vieții. Permite conștientizarea cadrului cultural, social și economic european, precum și a modului în care se realizează educația școlară și formarea profesională în Europa.

Programul are ca scop familiarizarea cursanților cu oportunitățile pe care le oferă proiectele cu finanțare europeană din cadrul programului Erasmus+, proiectele de granturi pentru școli și altele. Totodată, programul are în vedere abilitarea participanților privind cunoașterea ghidurilor aplicantului și completarea formularelor de aplicație specifice. Utilitatea unui astfel de program este justificată și prin faptul că asigură un cadru de dezvoltare, atât pentru instituțiile de învățământ, cât și pentru resursa umană a acestora.