Formarea managerilor școlari și dezvoltarea expertizei metodologice în vederea aplicării practicilor manageriale în unităţile educaţionale este o nevoie identificată în urma activităţilor de inspecţie a unităților de învățământ preuniversitar din județ desfășurate de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.
Programul de formare are ca scop prezentarea legislației și dezvoltarea abilităților în aplicarea acesteia în cadrul activității de conducere, asimilarea unor noțiuni de bază și semnificația principiului ”bunei gestiuni financiare”, însușirea modalităților de gestionare a resurselor cu respectarea principiilor de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, cunoașterea rolului și a principiilor execuției bugetare în fundamentarea și realizarea achizițiilor publice.