Grup țintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, profesori diriginți, consilieri școlari

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile : 10

Locație: online

Formatori: Conf. Univ. Dr. Petre Raluca, Prof. Dr. Bălan  Nicoleta, Consilier școlar Batiste Jenica, Psiholog Tozaru Violeta

Scopul programului de formare:

Programul își propune dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru a proiecta și implementa la nivelul clasei/școlii un program de prevenire a consumului de droguri și de formare a abilităților de viață ale elevilor.

Competențe vizate:

-          Dobândirea de cunoștințe teoretice și abilități practice în scopul proiectării și implementării unui program de prevenire a consumului de droguri pentru  elevii de gimnaziu și liceu;

-          Îmbunătățirea abilităților sociale necesare în consilierea  elevilor de gimnaziu și liceu pentru

-          a identifica alternative la consumul de droguri și a adopta un stil de viață sănătos;

-          Însușirea unor cunoștințe privind consumul de droguri licite și ilicite în rândul elevilor și a măsurilor de prevenție și intervenție;

-          Îmbunătățirea capacității de a utiliza metode didactice interactive, metode nonformale și a tehnici de consiliere pentru exersarea abilităților de viață ale elevilor de gimnaziu și liceu în formarea de atitudini proactive.