Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile: 10

Locație: online

Formatori: Prof.  Șerban Eugen, Prof. Spătaru Mihaela, Informatician Ivan Mara

Scopul programului de formare

Formarea personalului didactic și didactic auxiliar în domeniul creării și administrării paginilor web și inițierea în utilizarea platformelor elearning de tip Moodle, abilitarea acestora în vederea integrării în lecții, activități școlare și extrașcolare, precum și în promovarea imaginii unităților din învățământul preuniversitar.

Competențe vizate:

-        Dezvoltarea abilităților de creare a paginilor Web

-        Dezvoltarea abilităților de utilizare a  limbajului HTML

-        Dezvoltarea abilităților de administrare a paginilor Web

-        Dezvoltarea abilităților de realizare și administrare a unei platforme e-learning Moodle