Grup țintă: personalul didactic de predare și personal cu funcții de conducere, îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile: 10

Locație: online

Formatori: Conf. Univ. Dr. Petre Raluca ,  Prof. Peciu Marinela, Psiholog Gunesch Laura,

Prof. Dr. Nicoară Vasile, Prof. Șirinianu Lucreția, Prof. Cosmeanu Luminița,  Prof. Nicolae Irinela. Scopul programului de formare

Formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind managementul instituțiilor de învățământ din perspectiva comunicării, culturii organizaționale și relațiilor publice.

Competențe vizate:

-Dezvoltarea abilităţilor de a identifica problemele de comunicare și de a realiza diagnostice comunicaționale în organizațiile școlare;

-Dezvoltarea abilității de a cultiva o cultură organizațională incluzivă și centrată pe asumarea responsabilităților de către fiecare actor instituțional în parte;

- Dezvoltarea competențelor de comunicare și inter-relaționare și de rezolvare de probleme în organizație;

- Dezvoltarea competenţelor de negociere cu partenerii strategici și de mediere a situațiilor de comunicare complexe.