Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 60 ore

Credite prof trans: 15

Locație: online

Formatori: Șerban Eugen, Spătaru Mihaela, Ivan Alexandra Mara

Scopul programului de formare

Formarea personalului didactic și didactic auxiliar în domeniul IT, abilitarea acestora în utilizarea avansată a procesorului de texte Word, a aplicației de calcul tabelar Excel și a unor programe profesionale de prezentări multimedia.