Programul de formare se adresează cadrelor didactice care predau disciplina educație fizică, sau pregătire sportivă la diferite ramuri sportive, pentru a dezvolta practici didactice eficiente la diferitele colective de elevi, având la bază caracterul flexibil, creativ și personalizat al proiectării, în contextul aplicării programelor școlare actuale;

Programul își propune să vină în sprijinul cadrelor didactice, în utilizarea programei şcolare, pentru realizarea activităţilor de predare – învăţare - evaluare, în concordanţă cu specificul disciplinei, ținând cont de particularitățile de dezvoltare morfo-funcționale ale elevilor.