Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Certificare: Atestat de formare continuă

Durata: 40 ore

Credite profesionale transferabile : 10

Locație: online

Formatori: Prof. Dr. Bălan  Nicoleta, Prof. consilier școlar Batiste Jenica, Prof. consilier școlar Sanda Mădălina, Prof. Cherciu Cristina-Sinduța

Scopul programului de formare:

Programul își propune abilitarea cadrelor didactice cu instrumente, metode și tehnici eficiente de intervenție pentru formarea/dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter la elevi, care să creeze/asigure un mediu de educație propice învățării și dezvoltării personale.