În contextul transformărilor permanente care au loc în școala modernă contemporană, bibliotecile şcolare trebuie să devină surse de informare permanentă şi la zi, prezenţe active în viaţa şi lumea elevilor. Programul de formare oferă alternative metodologice care să determine îmbunătăţirea nivelului de pregătire a bibliotecarilor. Formabilii își vor dezvolta competenţe profesionale privind planificarea activităţii din bibliotecă, promovarea produselor/serviciilor bibliotecii, atragerea elevilor şi a cadrelor didactice în activități care să stimuleze cunoașterea și buna informare, precum și motivația pentru lectură. Prin conținutul abordat, cursul va îmbunătăți abilitățile bibliotecarilor pentru a încheia și implementa parteneriate între bibliotecă și alte instituții.