Examenul naţional de definitivare în învățământ reprezintă o etapă de debut pentru evoluția în cariera didactică și de recunoaştere a competenţelor de bază dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică. Pentru a asigura premisele de reușită este necesară crearea unui cadru adecvat de formare și dezvoltare profesională și realizarea unui program centrat pe nevoile de formare specifice acestei categorii de public țintă – cadre didactice debutante în învățământul preuniversitar, elaborat în conformitate cu legislația în vigoare. Cursul este o oportunitate pentru cadrele didactice de a aprofunda cunoștințele despre curriculum și proiectare școlară, teorii pedagogice, organizarea și desfășurarea lecției față în față și în mediul online, strategii didactice, metode didactice moderne, elemente de psihopedagogie școlară. Îmbinând elementele de teorie cu cele de aplicație, activitatea de formare răspunde nevoii de formare a cadrelor didactice și urmărește dezvoltarea competenţelor profesionale și transversale, asigurându-le pregătirea necesară unui start motivant în activitatea la clasă.