Programul propus vizează formarea profesorilor din Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în acord cu metodologia și reglementările în vigoare emise de M.E. privind realizarea inspecţiilor școlare de specialitate și  consilierea cadrelor didactice privind oportunitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră. Procesul de evaluare a competențelor profesionale/activității profesionale ale/a cadrelor didactice realizat prin inspecţiile şcolare presupune multiple implicaţii, atât în ceea ce priveşte procesul educațional, cât şi în relaţiile profesionale dintre inspectorul/profesorul metodist care efectuează inspecţia şi cadrul didactic inspectat. Pentru ca activitatea de inspecție școlară să determine o creștere a calității activităţii la clasă, aceasta trebuie să-şi dovedească eficienţa în cele două componente ale sale, analiză/control şi îndrumare/consiliere. De calitatea feedback-ului obținut prin inspecțiile școlare de specialitate și implicit de pregătirea și profesionalismul personalului didactic delegat cu atribuții de evaluare a cadrelor didactice, depinde și calitatea activităților didactice în raport cu beneficiarii educației, preșcolari și elevi.